അഴീക്കോട് കച്ചേരി പാറയിൽ BJP പ്രവർത്തകർ റോഡ് തടഞ്ഞു

അഴീക്കോട്: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി അഴീക്കോട് കച്ചേരി പാറയിൽ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ റോഡ് തടയുകയും  കല്ലുകൾ നിരത്തി ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും റോഡിൽ തീയിടുകയും ചെയ്തു. അഴീക്കോട് ഭാഗത്തെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കുകയും ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: