ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തില്ലങ്കേരി ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിര്യാതനായി

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തില്ലങ്കേരി ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോർജ്കുട്ടി ഇരുമ്പുകുഴി (62) ഹൃദയാഘാതത്താൽ മരിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്.മൃതദേഹം പേരാവൂർ സൈറസ് ആശുപത്രിയിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: