തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനം ഏഴിന്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുമുള്ള ആദ്യ ഘട്ട പരിശീലനം (ഡിസംബര്‍ 3) അവസാനിക്കും.
പുതുതായി നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിലും നടക്കും. ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളില്‍ ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ചവരും കോര്‍പറേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ കോര്‍പറേഷനിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ചവരുമാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സില്‍ ഹാജരാവണം. ഇവര്‍ക്കായി നാളെ (ഡിസംബര്‍ 4) നടത്താനിരുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: