കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾമാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ അനട്ടി, ഭജനമഠം, മില്ലത്ത് നഗര്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ മൂന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍  വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും ആലക്കാട് ചെറിയപള്ളി , പൊന്നച്ചേരി ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ 5.30 വരെയും വൈദുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ നരമ്പില്‍ ടെംബിള്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ മൂന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍  വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ തോട്ടട വെസ്റ്റ്,  കുട്ട മൈതാനം, ക്ലാസിക് കമ്പനി എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ മൂന്ന് ബുധന്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിമുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ചാപ്പ, കാനച്ചേരി, കാനച്ചേരി പള്ളി എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍മൂന്ന് ബുധന്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കൊറ്റംകുന്ന് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ രാവിലെ നവംബര്‍ മൂന്ന് ബുധന്‍ രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി  വരെയും എരഞ്ഞിപ്പാലം ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി മുതല്‍ മൂന്ന് വരെയും  ഭാഗികമായി   വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: