പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുതുതായി കൊടിമരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുതുതായി കൊടിമരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. നിലവിലുള്ള കൊടിമരങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്ത് വിശദമായ സത്യവാങ്ങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

മന്നം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിലെ കൊടിമരങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് പൊലിസ് സംരക്ഷണം തേടി മാനേജ്മെൻ്റ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റീസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരിഗണിച്ചത്. രാഷ്ടീയ പാർട്ടികളും യുവജന സംഘടനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കൊടിമരങ്ങൾ നീക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: