ആശാവർക്കർമാരെ ആദരിച്ചു

കണ്ണൂർ: കോർപ്പറേഷനിലെ മുഴുവൻ ആശാവർക്കർമാരെയും സോയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. നൂറ്റമ്പതോളം ആശാവർക്കർമാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് സാരികൾ വിതരണം ചെയ്‌തു. മേയർ ടി.ഒ. മോഹനൻ ചടങ്ങ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാരികളുടെ വിതരണം സോയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷമാ മുഹമ്മദ് നിർവഹിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ. ഷബീന സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: