മുണ്ടേരി: നൂരിയ മൻസിൽ മുഹമ്മദ് (63) നിര്യാതനായി.

മുണ്ടേരി: നൂരിയ മൻസിൽ മുഹമ്മദ് (63)
നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: കൊട്ടപ്രം കദീജ

മക്കൾ: മിദ്ലാജ്, മുർഷിദ്, മാജിദ, മർജാന
മരുമക്കൾ: ആശിഖ്, അജ്മൽ
മയ്യത്ത് നമസ്ക്കാരം നാളെ (2-9-18-ഞായർ) രാവിലെ 8.30ന് മുണ്ടേരിമൊട്ട ജുമാ മസ്ജിദിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: