പച്ചക്കറിസ്റ്റാളിൽ മോഷണം

പരിയാരം: പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പച്ചക്കറിസ്റ്റാളിൽ മോഷണം വെജ് കോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്തെ പച്ചക്കറിസ്റ്റാളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. പൂട്ട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാവ് മേശവലിപ്പ് കുത്തിതുറന്ന് നോട്ടുകളും ചില്ലറ നാണയങ്ങളും കവർന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് പരിയാരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: