ബന്ധുക്കളെയും കാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹം എരുമേലി. കുമളി. കട്ടപ്പന റൂട്ടിൽ

മാമോദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്
പേര്, ജോണി ജോൺ
അച്ഛൻ, ജോൺ യോഹന്നാൻ
അമ്മ, ഏലിക്കുട്ടി
സഹോദരൻ, കുര്യൻ ജോൺ, ജോയ് ജോൺ (മിലിറ്ററി)
ബേബി ജോൺ (K.S.R.T.Cഡ്രൈവർ) ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.
ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളോ, ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക
9567524439 റഫീഖ് അഴിക്കോട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: