പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തു

പേരാവൂർ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തു മാങ്ങട്ടിടം കൈതച്ചാൽ

കോളനിക്കുള്ള ഷാജിയെയാണ് (41)അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തത്
തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്റ് ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: