വാഷ് പിടികൂടി.


കൂത്തുപറമ്പ്: വാറ്റു കേന്ദ്രത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 200 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി.കണ്ണവം പറമ്പക്കാവിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചവാറ്റു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ കെ.വി.റാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ പി. അജേഷ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർജിജീഷ് ചെറുവായി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം വാഷ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചത്. ഇരുമ്പ് ബാരലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് 200 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: