സി.എച്ച് സെന്ററിന് മാസ്ക്കുകൾ നൽകി.

8 / 100

വാരം: ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ എളയാവൂർ സി.എച്ച്.സെൻ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാന്തന കേന്ദ്രത്തിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും അവശ്യമായ മാസ്ക്ക് കിറ്റുകൾ വാരം ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലൈ സോൺ ട്രാവൽസിൻ്റെ വക വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണ ചടങ്ങിൽ ഫ്ലൈ സോൺ എം.ഡി. മുഹമ്മദലി കൂടാളി, വി.പി.അജ്മൽ, വി.പി. മുഹമ്മദ് ഫവാസ്, സി.എച്ച്.സെൻ്റർ ഭാരവാഹികളായ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, കെ.എം.ഷംസുദ്ദീൻ, ആർ.എം. ഷബീർ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സാനു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: