വെള്ളച്ചാൽ പിലാഞ്ഞിയിലെ പീടിക വളപ്പിൽ നാണു വി പി അന്തരിച്ചു

വെള്ളച്ചാൽ :പിലാഞ്ഞിയിലെ പീടിക വളപ്പിൽ നാണു വി പി (63) അന്തരിച്ചു, ഭാര്യ ലീല

മക്കൾ :നൈജൂ വി പി(സിപിഎം പിലാഞ്ഞി ബ്രാഞ്ച് ), നൈസി വി പി. സഹോദരങ്ങൾ, ശാന്ത, മാലതി, പരെതനായ രാഘവൻ. സംസ്‍കാരം രാവിലെ 10ന് കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്

%d bloggers like this: