അഴീക്കോട്‌ കെ വി സുമേഷ് മികച്ച ലീഡിൽ

അഴീക്കോട്‌ മണ്ഡലത്തിൽ 3887 വോട്ടിന് എൽ ഡി എഫിലെ കെ വി സുമേഷ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: