“മലബാർ അടുക്കള ഒരു ലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ” പദ്ധതിയിൽ കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി

കണ്ണൂർ: മലബാർ അടുക്കള ഒരു ലക്ഷം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തി. ഐ.ആർ.പി.സി യുടെയും ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരളയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോലീസ്ന്റെ സഹായത്തോടെ
ലോക്‌ഡൗൺ കാരണം തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടൗൺ ഗവണ്മെന്റ്
എഛ് എസ് എസ്സിൽ വച്ച്
മലബാർ അടുക്കള കണ്ണൂർ കോഡിനേറ്റർ മിസ്‌രിയ ആഷിക്ക് ഡി.വൈ.എസ.പി സദാനന്ദന് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ ഏല്പിച്ചു,
ചടങ്ങിൽ ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരികളായ ശ്രീ. നൗഷാദ് ബയക്കാൽ, ഡോ: ഷാഹുൽഹമീദ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ സജിത്ത് വി പി, ഐ.ആർ.പി.സി ചെയർമാൻ സാജിദ് പി എം, ട്രഷറർ ജലീൽ, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സതീഷ് ബ്ലാത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: