വേനൽ മഴയിൽ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ കീഴല്ലൂർ കുറ്റിക്കര നിവാസികൾ

കൊടും വേനലിൽ തണുപ്പേകാൻ വേനൽ മഴ പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കീഴല്ലൂർ കുറ്റിക്കരയിലെ അഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ.കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഓവുചാലിൽ നിന്ന് ചെളി വെള്ളം ഒഴുകിയിറങ്ങി കിണറുകൾ കുടിവെള്ളയോഗ്യമല്ലാതാകുന്നു.ശക്തമായ മഴയിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ മലിന ജലവും ചെളിവെള്ളവും കുത്തനെ ഒഴുകി താഴെക്കിടയിലുള്ള അഞ്ച് വീടുകളിലെ കിണറുകളിലേക്കാണ് പതിക്കുന്നത്.മണ്ണിനടിയിലൂടെയാണ് ചെളിവെള്ളം കിണറിലേക്ക് താഴുന്നത്.എന്നാൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ കിയാൽ അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 50 കോടി രൂപ ഓവുചാൽ നിർമാണത്തിനായി സർക്കാരിന് നൽകിയെന്നും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കാണ് അവകാശമെന്നുമാണ് നൽകുന്ന ഉത്തരം.കുടിവെള്ളം മുട്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് നാട്ടുകാർ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: