തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും പുതുക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി

കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും പുതുക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടാന്‍ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. 2020 മാര്‍ച്ച് 25നും ഏപ്രില്‍ 14നും ഇടയില്‍ പുതുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യ, മോട്ടോര്‍ വാഹന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികളുടെ കാലാവധി 2020 ഏപ്രില്‍ 21 വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം 2020 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് പുറത്തിറക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: