അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി; അഴീക്കോട് ഒരാൾക്കെതിരെ കേസ്

അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഓലാടത്താഴെ താമസിക്കുന്ന 9 ഒറീസ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കൊറോണ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിരന്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയിൽ അഴീക്കോട് പുന്നക്കപ്പാറ സ്വദേശി റിഷിൻ രവീന്ദ്രനെതിരെ വളപട്ടണം പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: