റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം

കണ്ണൂർ: റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുളള സറണ്ടര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനും, പേര് കുറവ് ചെയ്ത് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളില്‍ നടന്ന ക്യാമ്പില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയ ടോക്കണ്‍ നമ്പര്‍ 9000 മുതല്‍ 11030 വരെയുളള കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് സറണ്ടര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യും. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഒഴികെയുളളവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

അപേക്ഷകര്‍ ക്യാമ്പില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ടോക്കണും നിലവില്‍ പേരുള്‍പ്പെട്ട റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളും നിശ്ചിത വിലയും സഹിതം അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10.30 നും 4 മണിക്കും ഇടയില്‍ കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസില്‍ ഹാജരായി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: