കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ഈസ്റ്റ്‌ ഫയർ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തു നിന്നാണ് 2 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. എയർപോർട്ട് അധികൃതർ വനം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു വൈൽഡ്‌ലൈഫ് റെസ്‌ക്യൂവർ നിധീഷ് ചാലോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റാപിഡ് റെസ്പോൻഡ്‌സ് ടീം എത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടി സെക്‌ഷൻ ഫോറെസ്റ്റ് ഓഫീസർ മാരായ ശശികുമാർ അനിൽ പനത്തടി വാച്ചർ സത്യൻ ഡ്രൈവർ ഷിബു മോൻ എന്നിവർ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

1 thought on “കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: