ഹാഷിഷുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

ഇരിട്ടി: ഹാഷിഷുമായി യുവാവ് പോലീസ് പിടിയിൽ. പേരാവൂർ സ്വദേശി

അഖിലാ(24)ണ് കരികോട്ടക്കരി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. യുവാവിൽ നിന്നും ആറു ഗ്രാം ഹാഷിഷ് കണ്ടെടുത്തു. പോലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ ചരളിൽ വെച്ചാണ് ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന യുവാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സുഹൃത്ത് തന്നതാണെന്നും സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമാണ് ഹാഷിഷെന്നും യുവാവ് പോലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: