കണ്ണൂർ സിറ്റി: മരക്കാർ കണ്ടി നൂർജാസ് കച്ചേരി മറിയുമ്മ 78 വയസ്സ് നിര്യതയായി.

കണ്ണൂർ സിറ്റി: മരക്കാർ കണ്ടി നൂർജാസ് കച്ചേരി മറിയുമ്മ 78 വയസ്സ് നിര്യതയായി.

ഭർത്താവ് പരേതനായ KMഅക്ബർ,മക്കൾ നൂർജഹാൻ, ആഷിക്ക് (ഷാർജ ),മരുമക്കൾ മുസ്തഫ കണ്ണൂർ,ഷെബീന പാപ്പിനിശ്ശേരി
ഖബറടക്കം വ്യാഴാഴ്ച ളുഹറിന് സിറ്റി ജുമാ മസ്ജിദിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: