അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ വിദ്യാത്ഥി സംഗമത്തിന്റെ സുപ്രധാന യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ പൂർവ വിദ്യാത്ഥി സംഗമം സുപ്രധാന യോഗം ഇന്ന് (നവംമ്പർ -1 ) വൈകുന്നേരം 5 .oo മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ  ഓഡിറ്റോറിയം .. എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം [ജനറൽ കൺവീനർ ]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: