ക്രമക്കേടും ആള്‍മാറാട്ടവും തടയാന്‍; പിഎസ്‌സി പ്രൊഫൈല്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം: ആധാര്‍ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെയും ആധാര്‍ നമ്പര്‍ പ്രൊഫൈലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ പിഎസ്‌സി തീരുമാനിച്ചു. ആള്‍മാറാട്ടവും ക്രമക്കേടും തടയുന്നതിനാണ് ഇത്തരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ആധാറില്ലാത്തവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പിഎസ്‌സി നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ ചേര്‍ക്കണം. ഭാവിയില്‍ വിരലടയാളം സ്‌കാന്‍ ചെയ്തായിരിക്കും ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ തിരിച്ചറിയുക. ക്രമക്കേടു തടയുന്നതിന് പിഎസ്‌സി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന കര്‍ശന നടപടികളുടെ ഭാഗമാണിത്.
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തൊഴില്‍ പരിചയം, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ച് അപേക്ഷ നല്‍കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍, പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു സ്ഥീരീകരണം നല്‍കിയ ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: