പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം വൈകീട്ട് നാലു മണിവരെയായി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം വൈകീട്ട് നാലു മണിവരെയായി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം ബാങ്കുകളിലും നിലവില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ 3.30 വരെയാണ്. അര മണിക്കൂര്‍ കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് പ്രവര്‍ത്തന സമയം ഏകീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഉച്ചഭക്ഷണസമയം രണ്ടുമുതല്‍ രണ്ടരവരെയായി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തീരുമാനം നാളെതന്നെ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. പൊതുമേഖലാബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനസമയം ഏകീകരിക്കുന്നതിനാണ് നടപടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: