തളിപ്പറമ്പ: ഞാറ്റുവയലിൽ പുതിയപുരയിൽ ജനാർദ്ദനൻ (92) നിര്യാതനായി

ഞാറ്റുവയൽ പുതിയപുരയിൽ ജനാർദ്ദനൻ (92) നിര്യാതനായി.

ശവസംസകാരം നാളെ 2/10/2018 12:00 മണിക്ക് ആടിക്കും പാറ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ. ഭാര്യ: രേവതി
മക്കൾ: മഹേശൻ, മഹേന്ദ്രൻ, രാജേഷ്, ഗീത.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: