രക്ഷാകർതൃ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്

ഉളിയിൽ: കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിന്റെ പോഷൺ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പോഷകാഹാര ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് ഉളിയിൽ ഗവ.യു.പി സ്കൂളിൽ നടന്നു..സംസ്ഥാന നൂൺ മീൽ ഓഫീസൽ ശ്രീ.പത്മരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു..പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് കെ.അബ്ദുൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.. ശ്രീ.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പോഷകാഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അപകടങ്ങളായ ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ചും ക്ലാസെടുത്തു. മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ശ്രീ.എം.പി.അബ്ദുറഹിമാൻ, മദർ.പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.സുലൈഖ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പി.വി.ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും കെ.സരോജിനി ടീച്ചർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: