അഴിക്കോട് ചക്കരപ്പാറ നരിക്കുണ്ടിൽ കെ ഒ മൊയ്‌തീൻ മരണപ്പെട്ടു

അഴിക്കോട് ചക്കരപ്പാറ നരിക്കുണ്ടിൽ കെ ഒ മൊയ്‌തീൻ മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യ: ഹാജറ മക്കൾ റംലത് റഷീദ നൂർജ ഹഫ്സത് ഹാരിസ് അനീസ് കബറടക്കം പളളിയാംമൂല 4 മണിക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: