നടുവനാട് നെടിയാഞ്ഞിരം കൂട്ടായ്മയുടെയും മലബാർ ഐ ഹോസ് പിറ്റലിന്റെയും JCI കൂത്തുപറമ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ,തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു

നടുവനാട് നെടിയാഞ്ഞിരം കൂട്ടായ്മയുടെയും മലബാർ ഐ ഹോസ് പിറ്റലിന്റെയും JCI കൂത്തുപറമ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ,തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇരിട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം MLA അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.ജെ സി ഐ പ്രസിഡണ്ട് സു ധന്യാ ദീപക് അദ്ധ്യക്ഷയായി 300 ഓളം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായ ക്യാമ്പിൽ സാജു വാഗനപുഴ ക്യാമ്പ് വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ജലന പി.വി ,അഷറഫ് ചെമ്പിലാലി ,അഷറഫ് പി.യം,പി.വി അലി,സജീർ പി, എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു ജുനൈദ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: