കുട്ടിയെ കാൺമാനില്ല

കാഞ്ഞങ്ങാട് പെരിയയിലെ അശോകൻ നമ്പ്യാരുടെ മകൻ അവിനാഷിനെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ കാണ്മാനില്ല. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, 9447649034 എന്ന നമ്പരിലോ വിവരമറിയിക്കുക…….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: