തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് : പുല്ലുപ്പിക്കടവിനടുത്ത് ക്വാർട്ടേഴ് സിൽ യുവാവിനെ തുങ്ങിമരിച്ചനിലയിൽ ണ്ടെത്തി . അത്താഴക്കു നിലെ കൊയിലേരി ക യൻവീട്ടിൽ നിഷിൽ ബാ ബു ( 26 ) ആണ് മരിച്ചത് . അമ്മ : കൊയിലേരിയൻ ചന്ദ്രിക . അച്ഛൻ : ബാ ബു . അമ്മയോടൊപ്പം ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു . സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച 11 – ന് പുല്ലുപ്പി സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: