പിണറായി എക്സൈസ് സംഘം വാഷ് കണ്ടെടുത്തു നശിപ്പിച്ചു

പിണറായി: പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം വ്യാജമദ്യവേട്ട തുടരുന്നു. പിണറായി എക്സൈസ് റേഞ്ച്. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ നസീർ ബി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പടുവിലായി അംശം വേങ്ങാട് ദേശത്ത് സീഡ്ഫാം റോഡിൽ ചിറാൽ വളപ്പ് പറമ്പിന്റെ വടക്ക് പൊതു ഇടയിൽ ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ 150 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെടുത്തു ഒരു അബ്കാരി കേസെടുത്തു. ബീവറേജുകൾ തുറന്നിട്ടും വ്യാജമദ്യ നിർമാണം തുടരുന്നതിനാൽ എക്സൈസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർ (ഗ്രേഡ്) ഷാജി യു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ലിമേഷ് എന്നിവരായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 350 ലിറ്റർ വാഷാണ് പിണറായി എക്‌സൈസ് കണ്ടെടുത്തത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: