മൈലാടത്തടം കെ.പി.ഹൗസിൽ കെ.പി.സീനത്ത് അന്തരിച്ചു.

മൈലാടത്തടം കെ.പി.ഹൗസിൽ കെ.പി.സീനത്ത് അന്തരിച്ചു.

ഭർത്താവ്: പി.വി.ഹമീദ്. മക്കൾ: സുഫൈറ, സഫീർ, സഹീദ്, സമീർ. മരുമകൻ: നൗഷാദ്
ഖബറടക്കം രാവിലെ എട്ടു മണിക്ക് മന്ന ജുമാ മസ്ജിദ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: