ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 1.60 കോടി നൽകി

കണ്ണൂർ: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വഴി സ്വരൂപിച്ച 1,60,09,197 രൂപ നൽകി. റീസൈക്കിൾ കേരളപദ്ധതി വഴിയും പ്രാദേശികവിഭവങ്ങളുടെ വില്പനവഴിയും നിർമാണപ്രവൃത്തി ചെയ്തും മറ്റുമാണ് പ്രവർത്തകർ തുക കണ്ടെത്തിയത്. 

പെരിങ്ങോം (8,50,085), പയ്യന്നൂർ (13,51,000), മാടായി (10,07,811), ആലക്കോട് (3,50,000), തളിപ്പറമ്പ് (11,44,225), ശ്രീകണ്ഠപുരം (5,19,810), മയ്യിൽ (4,44,444), പാപ്പിനിശ്ശേരി (7,28,000), കണ്ണൂർ (7,38,504), എടക്കാട് (6,50,000), അഞ്ചരക്കണ്ടി (5,10,566), പിണറായി (11,04,936), തലശ്ശേരി (17,01,843), പാനൂർ (10,00,000), കൂത്തുപറമ്പ് (12,00,000), മട്ടന്നൂർ (10,00,123), ഇരിട്ടി (13,00,000), പേരാവൂർ (4,07,850) എന്നീ 18 ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ വഴിയാണ് ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: