നഷ്ടപ്പെട്ടു

 
പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ചേലേരി കണ്ണൂർ ബൈക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ പള്ളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, എ ടി എം, കാർഡും പണവുമടങ്ങിയ പേഴ്‌സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു.കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

92070 66922,9562384313

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: