വീട്ടുകാർ ഉംറക്ക് പോയ സമയത്ത് അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ മോഷണ ശ്രമം

വീട്ടുകാർ ഉംറക്ക് പോയ സമയത്ത് അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ മോഷണ ശ്രമം. ദാലിൽ വടക്കേ മൊട്ട പള്ളിക്ക് സമീപം സുബൈദ മൻസിലിലാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത്.
വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഉംറക്ക് പോയതായിരുന്നു. നാലു റൂമിലെ ഡോറുകളും കുത്തിപൊളിച്ചിരുന്നു. അലമാരകൾ തുറന്ന് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാരിവലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു.
സംഭവമറിഞ്ഞു മയ്യിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: