സ്കൂട്ടറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി യൂണിറ്റി സെറാമിക്സിന് മുമ്പിൽ വച്ച് സ്കൂട്ടിയും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ മിംമ്സിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുന്നുണ്ട്, പരിക്ക് പറ്റിയ വ്യക്തി റോയ് വെള്ളാപ്പള്ളി, പടിയൂർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യൂണിറ്റിയിലെ തൊഴിലാളി റെനിയാണ് ആമ്പുലൻസിൽ കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത്.

അറിയാവുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കുക
റെനി: 9947 220152

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: