ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കള്ളവോട്ട് ; സി പി എം

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യാപക കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന ആരോപണവുമായി സി പി എം.തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള എൽപി സ്കൂളിലെ 166–ാം ബൂത്തിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 28 കള്ളവോട്ടുകൾ ചെയ്‌തെന്നാണ് ആരോപണം. വിദേശത്തുള്ളവരുടെ പേരിലാണ് കള്ളാ വോട്ടുകൾ നടന്നത്.മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സി പി എം ആരോപിക്കുന്നു.തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ അക്കിപ്പറമ്പ് യുപി സ്കൂളിലെ 77–ാം ബൂത്തിൽ നാട്ടിലില്ലാത്ത 5 പേരുടെ കള്ളവോട്ടുകൾ ചെയ്തു.മാത്രമല്ല പാമ്പുരുത്തി സ്കൂൾ,ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചെങ്ങളായി സ്കൂൾ,തളിപ്പറമ്പ് ഇ എം പി സ്കൂൾ, ചപ്പാരപ്പടവ് സ്കൂൾ ,എന്നിവിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്നാണ് ആരോപണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: