പാപ്പിനിശ്ശേരി മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള പൈപ്പിടൽ നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ

പാപ്പിനിശ്ശേരി മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള പൈപ്പിടൽ നിർമാണം ഇപ്പോഴും പാതിവഴിയിലാണ്.പാപ്പിനിശേരി-പിലാത്തറ റോഡ് നവീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി.മഴപെയ്താൽ പാലത്തിനു മുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുക്കാനാണ് പൈപ്പിടൽ തുടങ്ങിയത്.എന്നാൽ പാലത്തിന്‍റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പൈപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്.മാത്രമല്ല ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.അതെ സമയം കാലവർഷം എത്തുന്നതിനു മുന്നേ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാലത്തിനു താഴേയുള്ള വ്യാപാരികളും കാൽനടയാത്രക്കാരും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും.മത്രമല്ല റോഡരികിലെ ഓവുചാലുകൾ ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടുമില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: