ലെവൽ ക്രോസ് അടച്ചിടും

പാപ്പിനിശ്ശേരി, കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ കണ്ണപുരം അഞ്ചാംപീടിക റോഡിലെ 252ാം നമ്പർ ലെവൽ ക്രോസ് അറ്റകുറ്റപണിക്കായി ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഫെബ്രുവരി ആറ് വൈകീട്ട് ആറ് വരെ അടച്ചിടും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: