കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നാളെ (2/1/2021) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പാലോട്ടുവയല്‍, തെരു, വന്‍കുളത്ത് വയല്‍ ജംഗ്ഷന്‍, ഒലാടത്താഴെ, ടൈഗര്‍ മുക്ക്, ഇഎസ്‌ഐ, പി വി എന്‍, മാര്‍വാ ടവര്‍, അഞ്ജു ഫാബ്രിക്കേറ്റര്‍സ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജനുവരി രണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ വില്ലേജ്, കുറ്റിയാട്ടൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം, പള്ളിമുക്ക്, കുറുവോട്ട് മൂല എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി രണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ രാജ്ബ്രിക്കറ്റ്, കടംകുന്നു, കോളിമുക്ക്, കക്കറ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി രണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കോടിയേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കരല്‍തെരു, തൃക്കൈക്കല്‍, ഈങ്ങയില്‍ പീടിക, കൊമ്മല്‍വയല്‍, മാടപ്പീടിക മാര്‍ക്കറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജനുവരി രണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: