പൊലീസ് തലപ്പത്ത് നിർണ്ണായക അഴിച്ചുപണി; മനോജ് എബ്രാഹാമിന് ബെറ്റാലിയൻ ചുമതല

തിരുവനന്തപുരം: പൊലീസ് തലപ്പത്ത് നിർണ്ണായക അഴിച്ചുപണി. എ.ഡി.ജി.പി മനോജ് എബ്രാഹാമിനെ ബറ്റാലിയൻ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ശങ്കർ റെഡ്ഡി ഐ.പി.എസിനെ റോഡ് സുരക്ഷ കമ്മീണറായി നിയമിച്ചു. എക്സ് കേഡർ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുതിയ മാറ്റം.

തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ.ജിയായിരുന്ന മനോജ് എബ്രഹാമിന് എ.ഡി.ജി.പിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് തലപ്പത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. ബെറ്റാലിയൻ ചുമതലയിലേയ്ക്ക് മനോജ് എബ്രഹാമിനെ കൊണ്ടു വന്നു. എ.ഡി.ജി.പിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച സഞ്ജയ് കുമാർ ഗരുഡിനെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഡി.ഐ.ജിയായി നിയമനം നൽകി.

ഒപ്പം ഡി.ഐ.ജി സ്ഥാനം കയറ്റം ലഭിച്ച അക്ബറിനെ സെക്യൂരിറ്റി ഡി.ഐ.ജിയായി നിയമനം നൽകി. ഡി.ഐ.ജി കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മേധാവിയായി നിയമിച്ചു. പൊലീസ് ട്രൈയിനിങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്യം സുന്ദറിനെ കേരള പൊലീസ് ഹൗസിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എം.ഡിയായി നിയമിച്ചു. ആലപ്പുഴ എസ്.പിയായി സ്ഥാന കയറ്റം നൽകി നിയമിച്ച കണ്ണൂർ കെ.പി.എ ബറ്റാലിയൻ കമാന്‍ഡറായി നിയമിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: