കെ.കെ.എൻ.പരിയാരം മെമ്മോറിയൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തി

കെ.കെ.എൻ.പരിയാരം മെമ്മോറിയൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ നിന്നും1990-91 വർഷത്തിൽ SSLC പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ കുട്ടായ്മ വീണ്ടും പൂക്കാലം എന്ന പേരിൽ നടന്നു ‘ഡോ.ജിനേഷ് കുമാർ എരമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പ്രോഗാം കമ്മറ്റി കൺവീനർ ധനേഷ് കുമാർ പി.ആർ സ്വാഗതവും ചെയർമാൻ മഹേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു. സാമ്പത്തിക കമ്മറ്റി കൺവീനർ രാജീവൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുകയുമുണ്ടായി. തുടർന്ന് ബാച്ചുകാരും കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. വനിതാ വിഭാഗം കോർഡിനേറ്റർ പ്രീത നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: